KREDIIDI KULUKUSE MÄÄR: mis on krediidi kulukuse määr?

KREDIIDI KULUKUSE MÄÄR?

Krediidi kulukuse määr on protsentuaalne laenu kogukulu aastas ja näitab objektiivselt laenu reaalset kulu ühe aasta kohta. Mida suurem on krediidi kulukuse määr (KKM), seda kallim on laen. 

MIS ON KREDIIDI KULUKUSE MÄÄR?

Krediidi kulukuse määr või krediidi kulukuse esialgne määr näitab protsentuaalselt laenu kogukulu, kuhu on arvestatud kõik laenuga kaasnevad kulud. Krediidi kulukuse määr on kõige tähtsam näitaja laenu kalliduse ja/või odavuse võrdlemisel.

MIKS KREDIIDI KULUKUSE MÄÄR ON TÄHTSAM KUI INTRESS?

Krediidi kuluse määr on tähtsam kui intress, sest intress on ainult üks laenu kuludest ja seega intress ei iseloomusta laenu täpselt kogukulu.

MIKS KREDIIDI KULUKUSE MÄÄR ON OBJEKTIIVSEM? NÄIDE.

NÄIDE: Laenates 100 eurot üheks päevaks fikseeritud intressiga 20%. Tagastada tuleb €120 ehk krediidi kulukuse määr on 20%. Kui aga laenata 100 eurot üheks päevaks intressiga 5%, millele lisandub 45-eurone lepingutasu, siis tagastada tuleb €150. Krediidi kulukuse määr on 50%.

Võrreldes ülaltoodud kahte näidet,  siis esimesel juhul on intress 20% ja teisel 5% ning krediidi kulukuse määrad vastavalt 20% ja 50%. Vaatamata teises näites toodud neli korda madalamale intressile on laen siiski 2.5 korda kallim ja seda näitab ka kõrgem krediidi kulukuse määr.

Seepärast krediidi kulukuse määr ongi tähtsam, sest see näitab kõiki s.h. varjatud laenu kulusid ning laenu ei saa peita esmapilgul soodsate tingimustega taha.

KREDIIDI KULUKUSE MÄÄRA ARVUTAMINE ?

Krediidi kulukuse määra arvutamisel kasutatakse Euroopa Liidus ja Eesti rahandusministeeriumi määrusega kehtestatud keerulist valemit. Euroopa majandustsooni krediidi kulukuse määra valem on keerulisem võrreldes USA-valemiga.

KREDIIDI KULUKUSE MÄÄRA VALEM?

Krediidi kulukuse määra valem on väga keeruline ning tavatarbija jaoks arusaamatu. Krediidi kulukuse määra valemi leiab SIIT.

Lihtustatult öeldes Euroopa majandustsoonis kehtiv valem iseloomustab olukorda, kui laenuandja kõik saadud intressid koheselt edasi laenaks, siis palju ta teeniks. USA valemi näitel võetakse arvesse laenu kogukulud ja võrreldakse laenusummaga.

See, miks Euroopas kasutatakse tarbija seisukohalt ebaloogilist valemit, võrreldes USA-ga, ei oska öelda, aga kuna kõik Eestis pakutavad KKM võrdlused on objektiivsed, siis alati tuleks valida kõige madalama KKM-ga määraga laen.

KREDIIDI KULUKUSE MÄÄRA KALKULAATOR?

Soovitame kasutada meie laenukalkulaatorit, kus saab võrrelda erinevaid laenupakkimisi ja nendega kaasas käivad kulusid, kuumakseid ja lõplikku laenusummat. See annab väga täpse pildi planeeritava(te) laenu(de) kuumaksetest, kuludest ja laenu kogu maksumusest.

KREDIIDI KULUKUSE MÄÄRA ÜLEMPIIR?

Krediidi kulukuse määra ülempiir ehk võimalik suurim krediidi kulukuse määr, mida laenuandjad võivad klientidelt küsida on kolmekordne Eesti panga poolt kehtestatud baasmäärale.

2016. aasta novembris oli Eesti panga kehtestatud tarbimislaenude krediidi kulukuse määraks 18.95% ehk siis maksimaalne krediidikulukuse määr on 18.95% x 3 = 56.85%.

Määr on pidevas muutumises ning täpsed määrad leiad Eesti Panga veebilehelt aadressiga: http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/2273/treeMenu/FINANTSSEKTOR/147/979. Määrasid uuendatakse iga aasta juuni ja detsembri 17. kuupäeval.

KUI KREDIIDI KULUKUSE MÄÄR ON LUBATUST SUUREM?

Kui krediidi kulukuse määr on suurem lubatud määrast, siis laen on vastuolus heade kommete ja tavadega ning sellest tuleks kindlasti teavitada Eesti Tarbijakaitseametit ja antud laenupakkumist ei tohiks vastu võtta.

MEIE LEHEL PAKUTAVAD KREDIIDI KULUKUSE MÄÄRAD?
Kõik meie lehel esindatud ettevõtete krediidikulukuse määrad jäävad normidesse ning reeglina on need madalamad, kui nõutud norm ja valitud on kõige soodsama krediidi kulukuse määraga laenupakkujad.

Me oleme pakkujad valinud just laenu odavuse järgi, et klient saaks omale parima ja soodsaima laenu, olgu selleks siis väikelaenudautolaenud, kiirlaenud või laenud kinnisvara tagatisel.

TÄHELEPANU! Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Iga laen on finantskohustus ja vajab hoolikat järelemõtlemist. Enne otsuse tegemist tutvu laenutingimustega ja konsulteeri laenupakkuja spetsialistiga.