Inbank võlakirjade emissioon – Inbank emiteerib 5000 kuni 7000 võlakirja

InBank võlakirjade emissioon - võlakirjade avalik pakkumine

Inbank kuulutab välja allutatud võlakirjade avaliku pakkumise, kavatsedes ühtlasi need noteerida Tallinna börsil.

Ühe võlakirja nimiväärtuseks on 1000 eurot ning kokku pakutakse kuni 5000 allutatud võlakirja, mis võib ülemärkimise korral kasvada kuni 7000 võlakirjani.

Lunastustähtajaks on 2026 aasta 28. septembril ning intressi makstakse üks kord kvartalis – 28. märts, 28. juuni, 27. september ja 28. detsember.

Võlakirjadest saadud raha kasutatakse edasis kasvu ja turupositsiooni kasvatamiskes ning toetamiseks, uutele turgudele laienemiseks ja konservatiivse kapitalipuhvi säilitamiseks.

Inbank on hetkel Eesti väiksem, aga kiiremini kasvab pank. Pangalitsents saadi 2016. aasta kevadel ning sellest ajas peale on varade mahv jõudsalt kasvanud – aastaga on kasvanud 16 miiljonlt eurolt 52 miljoni euroni. Iga kuu lisnadub üle 7000 kliendi kuus. Pakutakse laene kui ka head hoiuseprotsenti.

ROHKEM INFOT INBANK LEHELT

You may also like...