Maksepuhkus – maksepuhkuse taotlemine ja põhjused

Maksepuhkus - Mis on maksepuhkus, kuidas taotleda jms.
Maksepuhkus - Mis on maksepuhkus, kuidas taotleda jms.

Kõigil meil tekib aeg-ajalt makseraskusi seoses majandusliku olukorra halvenemise, ootamatute väljaminekute, õnnetuste või mis tahes muudel põhjustel. Kui makseraskus mõjutab võetud laenu, liisingut vms, siis on mõistlik võtta maksepuhkus.

Mis on maksepuhkus?

Maksepuhkus on võimalus lükata teatud perioodiks edasi praegusi laenumakseid ja võimaldab nii tegeleda makseraskusi põhjustava probleemi lahendamisega. Reeglina antakse maksepuhkust 3 kuni 12 kuuks, olenevalt kokkuleppest ja võetud laenu tingimustest ning lepingus sätestatust.

Samuti maksepuhkus aitab ennetada võimalikke kulusid, nagu näiteks laenumaksete hilinemise tõttu tekkivaid viiviseid, leppetrahve, kohtutäituritasud jms.  ning ei teki maksekäitumise riski ehk ilma maksepuhkuseta jätaksid hilinevad ja tasumata laenumaksed jälje, mis muudab tulevikus laenu saamist tunduvalt keerulisemaks.

Kuidas saada maksepuhkust?

Maksepuhkuse saamiseks tuleb esitada maksepuhkuse taotlus. Selleks tuleks kindlasti eelnevalt ühendust võtta pangaga ja selgitada probleemi olemust. Kuna iga probleem on erinev, sõltuvalt laenu suurusest, intressidest, perioodist jne. siis koos pangaga leiab klient reeglina lahenduse. See ei pea olema alati maksepuhkuse näol, vaid ka näiteks lepingu muutmisest, kus pikendatakse perioodi, aga vähendatakse igakuiseid makseid.

Maksepuhkustel on erinevaid liike, näiteks täielik maksepuhkus. Sel juhul peatatakse teatud perioodiks, reeglina kuni 6 kuud, kõik laenumaksed. Põhiosa maksepuhkuse korral peatakse põhiosamakse, aga jäätakse intressimaksed. Siis ülaltoodud lepinguperioodi pikendamine, mis vähendab igakuiseid laenumakseid, aga pikeneb laenuperiood. Soovitatav, kui näiteks palgad on jäänud väiksemaks või kulud kasvanud ehk probleem püsib pikalt.

Kui on juba tekkinud võlg?

Kui on juba tekkinud võlg, ka siis on võimalik kasutada maksepuhkust ning võla tasumiseks saab võtta pangalt lisalaenu, peatamaks viiviste kasvu ning hilisemad kulud kohtutäituritasudega. Taaskord tuleb ühendust võtta pangaga, kus leitakse lahendus. Kõige tähtsam on ennetada probleem ja alati nende tekkimisel teavitada teist poolt. Kui probleemid on juba tekkinud, ka siis võtta ühendust pangaga, sest leitakse lahendus, mis vähendab märgatavalt kulutusi ja probleeme tulevikus.

Suurtemate pankade maksepuhkuste info

Kui tõenäoliselt tekivad makseraskused või on juba tekkinud, siis järgnevalt leiad info erinevate pankade maksepuhkuste taotlemiseks. Võtke ühendust alltoodud infodel ja kirjeldage oma probleemi. Pank vastab kiirelt ja tuleb teile vastu pakkudes erinevaid lahendusi, sõltuvalt probleemist ja majanduslikust olukorrast.

Ärge kindlasti viivitage pangaga ühendust võtmast või panka pöördumisega, sest varakult on probleeme lihtsam lahendada. On hea ütlus, et panga prioriteediks on kliendi abistamine, mitte laenu tagatisvara müümine vms.

  • Swebank maksepuhkus – saata kiri volgnevused@swedbank.ee või helistada 6 310 310
  • SEB maksepuhkus – võtta ühendust oma erakliendihalduriga (leiab SEB internetipanka logides)
  • Bigbank maksepuhkus – info@bigbank.ee või helistada 1333
  • Luminor maksepuhkus – saab taotleda internetipangas.
  • Inbank maksepuhkus – saata kiri info@inbank.ee

Üldiselt kõik maksepuhkuse info leiab pankade kodulehelt. Küsige seda julgelt, ilma häbenemata, sest varakult ja kiirelt lahendatud probleemid ei tekita lisakulusid ega mingeid riske pankade silmis. Absoluutselt meil kõigil on aeg-ajalt perioode, kus majanduslik olukord ei ole kõige parem.

Maksepuhkus ajateenistuses

Eesti Kaitseressursside Amet (KRA) kirjutab oma lehel, et ajateenistuse ajal on igal ajateenistusse minejal õigus peatada õppelaenu põhiosamaksed ehk võtta õppelaenu maksepuhkus. Intressimaksed tasub ajateenija eest sel juhul Eesti riik. Muude laenukohustuste puhul (näiteks eluasemelaen, liising, kiirlaen vms) võib taotleda maksepuhkust, kui pangal ei ole kohustust seda anda.

KRA on seisukohal,  kirjutades oma lehel (lehe allosas olev viimane lõik -«Muud laenukohustused»), et enne ajateenistust laenu võttes tuleks kaaluda, kas suudetakse ajateenistustes oma kohustusi panga ees täita ning kahtluste korral lükata kohustuste võtmine edasi. Kui juba laenukohustus võetud, siis enne ajateenistusse minekut on mõistlik panga poole pöörduda.

Kui ei anta maksepuhkust?

Kui ei anta maksepuhkust või eelnevalt on juba maksepuhkus ära kasutada ning ka muud panga poolt pakutavad võimalused ei ole sobivad, siis on võimalik kasutada viimast, aga väga ohtlikku õlekõrt – laenude refinantseerimine. 

Põhimõtteliselt kasutatakse uut laenu tasumaks juba võetud laenumakse, kogu laen või laenud. Makseraskuste korral ei ole see soovitatav ega tohiks kunagi seda võimalust kasutada, sest tulevikus suurendab see veel rohkem kulusid.

Laenu refinantserimine on mõttekas ainult siis, kui saab kalli laenu asendada odavamaga või mingil põhjusel pank ei ole nõus laenuperioodi pikendama, et saada väiksemad kuumakse, aga samas teise laenuga oleks see võimalik.

Too viimane oleks ka ainus mõjuv põhjus, kui võetakse uus laen, et tasuda vana, et nii saada väiksemad laenumaksed, mis ei käi ülejõu ega tekita makseriski ning leevendavad makseraskusi märgatavalt.

You may also like...